กรณีศึกษา การใช้ AI เข้ามาช่วย วางกลยุทธ์การตลาด

AI ช่วยหรือแย่งงานมนุษย์ ? จะรับมือกับ AI ERA อย่างไร?

ก้าวต่อไปของ RECRUITER กับแนวคิด AI

Facebook says its new AI can understand text with ‘near-human accuracy’

จีนเปิดตัว “ผู้ประกาศข่าว AI” คนแรกของโลก! หนุนรายงานข่าว 24 ชั่วโมง ลดต้นทุนคนจริง