ใช้หุ่นยนต์ AI คัดเลือกคนเข้าทำงาน ไร้อคติแถมประหยัดเวลา

Natural Language Processing เทคโนโลยีเชื่อมโยงปัญญาประดิษฐ์กับมนุษย์ด้วย “ภาษา”

Smart city คืออะไร? และสามารถใช้ AI สร้างได้อย่างไร?

นำ AI ไปประยุกต์ใช้ในบริษัทไม่ใช่เรื่องหมูๆ แล้วจะให้ ‘ผู้ประกอบการ’ อย่างเราทำอย่างไร?

AI for Thais’ แนวคิดยกระดับปัญญาประดิษฐ์ และการสนับสนุน ‘วงการแพทย์’ โดย ไมโครซอฟท์