เมื่ออีก 5 ปีหน้า “Artificial Intelligence” จะแย่งงานนักการตลาดและคนทำโฆษณา จะรับมืออย่างไร?

พลังแห่ง AI ในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

AI & Big Data 101 กับเทคโนโลยีเบื้องหลังที่นักการตลาดควรรู้

ปัญญาประดิษฐ์ สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้ 2 เท่า ภายในปี 2578

รู้จักกับ AI จาก Google และสิ่งที่ธุรกิจนำมาใช้ได้