การประยุกต์ใช้ เกม VR กับงานวิจัยทางด้านสุขภาพ Video game, violence and dementia

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AR เกมสุดล้ำบนโลกเสมือน

รู้จักเทคโนโลยี AR ‘ความจริงเสริม’ โลกเสมือนมาเจอชีวิตจริง (ชมคลิป)

WHAT IS AUGMENTED REALITY?

Augmented Reality – What is it?