ล่า เฟ้น คน ในยุคแห่ง Data

เก็บข้อมูล Big Data จะใช้ Cloud หรือ Hadoop ดี?

วิเคราะห์สถานการณ์ Big Data ในปี 2018 by Coraline