จาก e-learning สู่ Flipped Classroom

ทำความรู้จัก “Thai MOOC” การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ลักษณะของ MOOCs (Massive Open Online Courses)

“ข้อดี-เสีย”!”มจร”เปิดการศึกษาระบบออนไลน์

MOOC (Massive Open Online Course)