เทคโนโลยี MOOC คืออะไรและแตกต่างกับระบบ e-Learning ในปัจจุบันอย่างไร ?

ทำความรู้จัก MOOC (มู้ก) หลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ เรียนที่ไหนก็ได้แค่มีอินเตอร์เน็ต

MOOC และความแตกต่างกับ e-Learning แบบเดิมๆ

รู้จัก “MOOC” มหาวิทยาลัยออนไลน์ เรียนได้ทั่วโลก

การจัดการเรียนรู้แบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ตอนที่ ๓ CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS)