กลยุทธ์ด้านราคาในตลาดสากล = Global Pricing Strategies

ตั้งราคามายังไง?

การบริหารการตลาดในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

5 Step ตั้งราคาขาย เรียกลูกค้าเข้าร้าน

วิธีกำหนดราคาตามต้นทุน (Cost plus pricing)