เที่ยว ‘เมืองน่าน’ มุมมองใหม่ ‘คนเที่ยว Fin และ ชาวบ้าน Win’

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อผู้ประกอบการทางสังคม : ประเด็นสำคัญที่แตกต่าง

การประกอบการทางสังคม (social entrepreneurship) : สิ่งที่ทุกคนควรรู้

ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม – ตอนที่ 2 HCT Group

ส่องโลกการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม – ตอนที่ 1 Divine Chocolate