รู้จักและเข้าใจ Corporate Social Business

สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม บ้านหลังใหม่ของคนทำงานกับสังคม

“แตกต่างเหมือนกัน” ทําความรู้จักหลากโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม

อาลีบาบาชูกิจการเพื่อสังคมเป็นหัวใจสำคัญของโมเดลธุรกิจบริษัท

Corporate Social Business วาระใหม่แห่งความยั่งยืน