สามพรานโมเดล โมเดลกิจการเพื่อสังคมสำหรับเกษตรกร

ถอดมายาคติ Social Enterprise ทำไม กิจการเพื่อสังคม จึงเป็นธุรกิจที่มีเป้าหมายว่า ‘ต้องเจ๊ง’ ?

โมเดลแห่งความยั่งยืนของชีวิต “ธุรกิจเพื่อสังคม” (Social Business) เพื่อความสุขร่วมกันของคนทั้งโลก

รู้โมเดลธุรกิจ ‘Social Enterprise’ ธุรกิจสร้างสุขที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

“Partnership for Better Impact คุยกับธุรกิจเพื่อสังคม บริษัทจดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ถอดบทเรียนทางรอดของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย”