Socoon เปลี่ยนรังไหม ให้กลายเป็นสินค้าดีไซน์ ที่เพิ่มมูลค่าได้ 100 เท่า

​The Mylo™ Driver Bag กระเป๋าที่ทำมาจากเห็ด ใบแรกของโลก

​The Mylo™ Driver Bag กระเป๋าที่ทำมาจากเห็ด ใบแรกของโลก

นาฬิกาอะไร? ไม่ปลุก แต่เรียกให้เข้านอน

​KANITA ขายความสร้างสรรค์แบบไทยๆ ผ่านกระเป๋าหนังดีไซน์เก๋