ภูมิบ้าน ภูมิเมือง : ‘ไพบูลย์ บุตรขัน’ ภูมิคีตกวีผู้อัจฉริยะเพลงลูกทุ่งไทย

ร้อยปีมีคนเดียว คีตกวีลูกทุ่ง ‘ไพบูลย์ บุตรขัน’

ครูไพบูลย์ บุตรขัน ผู้ให้กำเนิดเพลงค่าน้ำนม

100 ปี “ไพบูลย์ บุตรขัน” / เพลง “ลูกทุ่ง” คือ “ตลาดล่าง” ?

100 ปี ชาตกาล ไพบูลย์ บุตรขัน คีตกวีผู้มอบชีวิตให้กับเสียงเพลง