มีลักษณะพิเศษในภาพยนตร์ที่ดีขึ้นจริงๆในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาหรือไม่?

VFX EXPLOSION BRINGS NEW EXCITEMENT TO TV, WITH DEMANDSAND REWARDS FOR PROS

VFX SUPERVISORS AT THE INTERSECTION OF TECHNOLOGY AND CHARACTER

THE VES 70: THE MOST INFLUENTIAL VISUAL EFFECTS FILMS OF ALL TIME

เบื้องหลังวิชวล เอฟเฟ็กต์ สุดอลังการ ของการผจญภัยย่นมิติเวลาใน A Wrinkle in Time