Title
40 วิธีพัฒนาตัวเองในการทำงานประจำอย่างถูกต้องWebsite/Blog
ความสำคัญของบุคลิกภาพWebsite/Blog
ประเภทของบุคลิกภาพWebsite/Blog
ความหมายของบุคลิกภาพWebsite/Blog
บุคลิกภาพWebsite/Blog
การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบวัดทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งศตวรรษที่21 สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตThesis/Dissertations
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (21st Century Skills for CMU Faculty Development)E-Book
การพัฒนากระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ความท้าทายเป็นฐานผสมผสานแนวคิดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา = Development of Problem Solving Processes by Integrating the Concepts of Challenge-Based Learning and Strategic Planning Process to Enhance Creative Problem Solving Ability of Primary School StudentsArticle
สัมภาษณ์อาชีพผู้กำกับและเจ้าของ Buffet Productionคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์
ข้อมูลสายการบินE-Resources
สร้างหนังสั้นของเราเองด้วยการ์ตูน Animation 3D ฟรีๆVideo/Clip/Podcast
ผู้นำแบบ AgileWebsite/Blog
กลุ่ม ทีม และทีมเวิร์ค ต่างกันอย่างไร ?Website/Blog
Soft Skills คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญในระดับที่ ‘ไม่มีไม่ได้’ #พูดเก่ง | คำนี้ดี EP.145Video/Clip/Podcast
Active Learning (2/8) ทักษะการเรียนรู้พิเศษศตวรรษที่ 21Video/Clip/Podcast
Critical Thinking: เพราะการคิดที่ดีสร้างได้!Website/Blog
Coding Skill ทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 | NEWtalkVideo/Clip/Podcast
เทคโนโลยี การเมือง ความหวัง ความจริง และความยืดหยุ่น จาก 21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 Readery EP.37Video/Clip/Podcast