Title
วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีJournal of Learning Innovation and Technology ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (2021): กรกฎาคม – ธันวาคม 2564Journal
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อแสดงปริมาณความหนาแน่นของหมอกควันที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่Thesis/Dissertations
การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่งThesis/Dissertations
การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) สู่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยThesis/Dissertations
อุปกรณ์ IoT คืออะไร? ข้อควรรู้ก่อนซื้อสินค้า IoTWebsite/Blog
เปลี่ยนบ้านให้เป็น Smart Home ด้วย Smart IoTWebsite/Blog
IoT เทคโนโลยีอัจฉริยะ ฉบับคนขี้เกียจลุกไปปิดไฟWebsite/Blog
‘ทีซีแอล’ ดึงเทคโนโลยี AI x IOT สร้างจุดเด่น 3 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ พร้อมลุยศึกตลาดคอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ไทยWebsite/Blog
ประโยชน์ของเทคโนโลยีIoT (Internet of Thing)ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายWebsite/Blog
IoT คืออะไร ? อุปกรณ์แบบไหนเรียก IoT (Internet of Things) ?Website/Blog
10 การประยุกต์ใช้ IoT ในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปWebsite/Blog
สรุปการพูดคุยในหัวข้อ “ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IoT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่างๆในปี 2563-2564” งาน SUBCON Thailand 2021Website/Blog
IoT (Internet of Things) เมื่อโลกดิจิทัลเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมWebsite/Blog
IoT (Internet Of Things) – ในโรงงานอุตสาหกรรมWebsite/Blog
เทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบ IoTWebsite/Blog
เทคโนโลยี NB-IoT กับ Smart Energy ApplicationWebsite/Blog
เทคโนโลยี IoT กับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปWebsite/Blog
มารู้จักกับ เทคโนโลยี iot ในชีวิตประจําวันWebsite/Blog
ความเป็นมาของแนวคิดเทคโนโลยี Iot และตัวอย่างของการปรับใช้ในชีวิตประจำวันWebsite/Blog
เทคโนโลยี IoT กับความสำคัญของระบบรักษาความปลอดภัยในที่อยู่อาศัยWebsite/Blog