Title
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ตามทฤษฎีสัมพันธบทเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านและเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตThesis/Dissertations
การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตThesis/Dissertations
การศึกษาความสามารถทางการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาปริญญาบัณฑิตที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคหมวกหกใบThesis/Dissertations
อ่านหนังสืออย่างไร ในวันที่ชีวิตมีแต่เรื่องเครียด | BI PodcastVideo/Clip/Podcast
TLE : อ่านอย่างไรให้รอบรู้Video/Clip/Podcast
7 ขั้นตอนที่จะทำให้เรากลับมาเป็นนักอ่านที่ดีอีกครั้ง | Readery EP.50Video/Clip/Podcast
Teacher today EP2 | สุดยอด Idea 24 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านVideo/Clip/Podcast
5 เทคนิค สร้างนิสัยรักการอ่านอย่างง่ายVideo/Clip/Podcast
7 วิธีอ่านหนังสือให้จำVideo/Clip/Podcast
5 คำแนะนำที่จะช่วยให้คุณอ่านหนังสือได้เร็วขึ้น!Video/Clip/Podcast
อ่านหนังสือ 80 เล่มต่อปีง่ายนิดเดียว!!! – How I Read Eighty Books A Year – EP.12Video/Clip/Podcast
อ่านหนังสืออย่างไรให้จำได้Video/Clip/Podcast
เรียนเก่งกับหนูดี ตอน เทคนิคอ่านเร็วVideo/Clip/Podcast
อ่านหนังสือยังไงให้จำได้Video/Clip/Podcast
เทคนิคการอ่านหนังสือให้จำยันชาติหน้า l ครูพี่แนน EnconceptVideo/Clip/Podcast
ผมอ่านหนังสือ 10 ชั่วโมงต่อวันได้อย่างไร ? – How to stay focused – EP.29Video/Clip/Podcast
วิธีอ่านหนังสือได้มากขึ้น สำหรับคนไม่ชอบอ่านหนังสือ | Podcast #24Video/Clip/Podcast
จุดไฟอ่านหนังสือ ฉบับคนขี้เกียจ I ไอซ์-จิ-ช่วย EP.10Video/Clip/Podcast
4 เทคนิคการอ่านหนังสือแบบ Bill Gates ยิ่งอ่าน ยิ่งรวยVideo/Clip/Podcast
อ่านหนังสือยังไงให้จำได้แม่น เร็ว และไม่ง่วง PODCASTVideo/Clip/Podcast