Title
ลีลาภาษากระทบใจในนวนิยายเรื่อง หญิงคนชั่ว ของ ก.สุรางคนางค์Thesis/Dissertations
ท่วงทำนองทางภาษาในบทความของหนุ่มเมืองจันทร์Thesis/Dissertations
การสื่อสารอัตลักษณ์ผ่านสื่อออนไลน์ของนักเขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ รุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ : กรณีศึกษา วรรณวรรธน์Thesis/Dissertations
การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ของนักเขียนสตรีในนวนิยายอิงพุทธศาสนาThesis/Dissertations
การเปรียบเทียบคำเสริมน้ำเสียงระหว่างภาษาไทยและภาษาจีนจากละครโทรทัศน์Thesis/Dissertations
กลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาและการใช้ภาษาในนวนิยาย ของ รอมแพงThesis/Dissertations
กลวิธีทางภาษาและแนวคิดของนักเขียนการ์ตูนในหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่Thesis/Dissertations
กลวิธีการแต่งและแนวคิดในนวนิยายชุดความสุขของกะทิ โดย งามพรรณ เวชชาชีวะThesis/Dissertations
กลวิธีการแต่งนวนิยายแฟนตาซี กรณีศึกษา กัลยาณี สุขษาสุณีThesis/Dissertations
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมJournal
วารสารกระแสวัฒนธรรมJournal
มนุษยศาสตร์สารJournal
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์Journal
ภาษาและภาษาศาสตร์Journal
ดำรงวิชาการJournal
อยากเป็นนักเขียน เริ่มต้นอย่างไรVideo/Clip/Podcast
โหน่ง วงศ์ทนง | นักเขียน บกVideo/Clip/Podcast
เส้นทางชีวิตนักเขียนนิยายของ คุณอภิญญา เจ้าของนามปากกา วัตตรา และกานติมาVideo/Clip/Podcast
สัมภาษณ์วิภาส ศรีทองVideo/Clip/Podcast
สัมภาษณ์นักเขียนไส้เดือนตาบอดในเขาวงกตVideo/Clip/Podcast