Title
เริ่มแรกเรียนรู้คอมพิวเตอร์กราฟิกสามมิติVideo/Clip/Podcast
การ์ตูน 3D เสริมการเรียนรุ้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ เรื่อง สัตว์ป่าแสนรู้Video/Clip/Podcast
การ์ตูน 3 มิติ เรื่อง ความดีเจ้าหมีน้อยVideo/Clip/Podcast
การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นVideo/Clip/Podcast
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง น้ำใจVideo/Clip/Podcast
สอน 3ds max 2018 เบื้องต้น การสร้างวัตถุ 3 มิติ ขั้นพื้นฐาน และการควบคุมหน้าจอVideo/Clip/Podcast
ขึ้นโมเดลด้วย 3dsmax สำหรับผู้เริ่มต้นVideo/Clip/Podcast
Feed (ฟีด) : The world’s best animated short film from ThailandVideo/Clip/Podcast
การออกแบบภาพยนตร์ Animation ลักษณะไทยThesis/Dissertations
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติThesis/Dissertations
การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 3D AnimationThesis/Dissertations
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 มิติ ภาษามือไทยเรื่องทฤษฏีสีสำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินThesis/Dissertations
การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “กำเนิดหนุมาน”Thesis/Dissertations
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง น้ำใจThesis/Dissertations
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง ฮานะผจญภัยThesis/Dissertations
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติเรื่อง เต่าน้อยผู้อดทนArticle
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่อง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นArticle
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น: กรณีศึกษาภาพยนตร์การ์ตูน 3 มิติของไทยArticle
การออกแบบและสร้างสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพื่ออนุรักษ์และถ่ายทอดประเพณีมอญในจังหวัดปทุมธานี ศรีสุภัค เสมอวงษ์ * ธนกฤต โพธิ์ขีArticle
การพัฒนาการ์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ลอยกระทงArticle