Title
การพูดในที่ชุมนุมหนังสือในห้องสมุด
พรีเซ้นต์ให้ได้ใจ ขายอะไรก็มีคนซื้อหนังสือในห้องสมุด
Slide:ology ศิลป์และศาสตร์ของการสร้างงานนำเสนอชั้นยอดหนังสือในห้องสมุด
Logical communication สื่อสารอย่างมีตรรกะ ชนะ (ใจ) ทุกสถานการณ์หนังสือในห้องสมุด
การพูดสไตล์ แจ็ค หม่าหนังสือในห้องสมุด
พูด’ น้อย ‘ได้’ มากหนังสือในห้องสมุด
คู่มือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Meeting GuidebookE-book
Business skills : professional service in the northern powerhouse economyE-book
การพูดเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจE-book
ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์สำหรับนักธุรกิจThesis/Dissertations
การพัฒนาทักษะการสื่อสารของพนักงานบริษัทผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าข้ามแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานThesis/Dissertations
กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจเพื่อโน้มน้าวใจแพทย์ของผู้แทนยาบริษัทข้ามชาติThesis/Dissertations
กลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจความงามในเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อทัศนคติของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่Thesis/Dissertations
การสื่อสารเชิงธุรกิจของเครื่องประดับอัญมณีไทยThesis/Dissertations
3 เทคนิคเปิดการ พรีเซ็นต์ให้ปังใน 3 วิแรกVideo/Clip
5 ขั้นตอนประชุมการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพ (5 steps to effective meetings)Video/Clip
คนสำเร็จเขาประชุมกันอย่างไร? | 5 Minutes Podcast EP.624Video/Clip
เทคนิคการฟังเชิงรุก เพื่อธุรกิจและเข้าใจผู้อื่น | The Secret Sauce EP.139Video/Clip
3 ทักษะโน้มน้าวที่นักธุรกิจต้องมี หากคุณอยากสำเร็จVideo/Clip
ทักษะการฟังที่ต้องเปลี่ยนไป ในวันที่โลกไม่กลับมาเหมือนเดิม | SUPER PRODUCTIVE EP.31Video/Clip