การพัฒนาแอนิเมชั่น 3 มิติ เรื่องการออกกำลังกายด้วยมวยไทยโบราณสกลนคร

การออกแบบภาพยนตร์ Animation ลักษณะไทย

การเพิ่มประสิทธิภาพการเรนเดอร์กราฟิก 3 มิติ ในชุดซอฟต์แวร์มายา

ปัญญาประดิษฐ์สาหรับการส่งบอลโด่งในเกมฟุตบอลแบบสามมิติ

การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยใช้เทคนิคการจับภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศา เพื่อการเรียนรู้กีฬาเชียร์ลีดดิ้ง 3D Animation